ĐIỀU HÒA TOSHIBA 9000BTU

Giá bán: 3.500.000đ

ĐIỀU HÒA TOSHIBA 9000BTU

Tên sản phẩm: Điều hòa Toshiba 9000BTU
Mã sản phẩm: T900BTU
Giá: 3.500.000 VNĐ

Danh mục: ,